Announcement Variation
Content Languages: 
0077/00037762/el
Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις)
KARYES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD
ΚΑΕΠ - ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Regulated
Filing Date: 17/01/2022 10:37

Back To List