Announcement Variation
Content Languages: 
0092/00036407/el
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD
ΛΟΡΔ - LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30/06/2021

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Lordos United Plastics Public Ltd σε συνεδρία του που έγινε 15 Σεπτεμβρίου 2021 μελέτησε και ενέκρινε τα μη Ελεγμένα Ενδιάμεσα Ενοποιημένα Αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  και η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης επισυνάπτονται.

 

Οι μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν θα σταλούν στους μετόχους της εταιρείας αλλά ο λογαριασμός αποτελεσμάτων μαζί με την ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης θα δημοσιευτούν στον Ημερήσιο Τύπο.

 

Αντίγραφα των μη ελεγμένων ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται χωρίς επιβάρυνση προς το κοινό στα γραφεία της εταιρείας Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).

 

Για την εταιρεία,

 

Montrago Services Limited

Γραμματέας

 

 

Regulated
Filing Date: 15/09/2021 19:18

Back To List