Announcement Variation
Content Languages: 
0269/00034364/el
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ)
SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ
ΣΟΛINTOYΣ - SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση και έγκριση των ελεγμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το διάστημα 01/01/2020 έως 31/12/2020


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι θα συνέλθει την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση και έγκριση των Ετήσιων Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταρείας και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων ελεγκτών για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Regulated
Filing Date: 22/02/2021 17:59

Back To List