Announcement Variation
Content Languages: 
0206/00033458/el
Γενική Συνέλευση
Aeonic Securities C.I.F. Plc
ΑΕΟΝ - Aeonic Securities C.I.F. Plc
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Επισυνάπτεται πρόσκληση της Εταιρείας «AEONIC SECURITIES C.I.F. P.L.C.» για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
 
Not Regulated
Filing Date: 26/11/2020 13:42

Back To List