Announcement Variation
Content Languages: 
0115/00033446/el
Ανακοινώσεις ΧΑΚ
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
ΧΑΚ - Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Τήρηση στα Χρηματικά ποσά από το ΧΑΚ στα πλαίσια διενέργειας αποδοχής Δημόσιας Προσφοράς ή άσκησης Δικαιώματος Εξαγοράς (“Squeeze out”)

                                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στις περιπτώσεις αποδοχής Δημόσιας Προσφοράς ή άσκησης Δικαιώματος Εξαγοράς (“Squeeze out”) σύμφωνα με το Κανονιστικό πλαίσιο (ΚΔΠ 96/2008- όπως τροποποιήθηκε), κρατεί τα ποσά που έχουν καταβληθεί σ’ αυτό για αξίες που ήταν ενεχυριασμένες ή δεσμευμένες βάσει Διατάγματος.

Σε σχέση με το εν λόγω χρηματικό αντάλλαγμα που αφορά σε ενεχυριασμένες αξίες ο Δανειστής ή/και ο Οφειλέτης μπορούν να υποβάλουν αίτημα στο Χρηματιστήριο για είσπραξη του ανταλλάγματος ή παραίτηση από το αντάλλαγμα ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τα καθορισμένα έντυπα της πιο πάνω Κανονιστικής Απόφασης.

Πρόσθετα σε περίπτωση δέσμευσης που αφορά Διάταγμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στο ΧΑΚ οποιαδήποτε απόφαση Δικαστηρίου έχει εκδοθεί, που ακυρώνει το προηγούμενο Διάταγμα βάσει του οποίου οι αξίες είχαν δεσμευθεί ή/και που τυχόν να προνοεί για άλλες ενέργειες σε σχέση με τις δεσμευμένες αξίες.

Πρόσφατα το ΧΑΚ είχε ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με επιστολές για να προβούν στις δέουσες ενέργειες και να  υποβάλουν τα αιτήματα τους σύμφωνα με τις διαδικασίες (όπως αυτές περιγράφονται στον πιο πάνω Κανονισμό), χωρίς όμως να λάβει σημαντική ανταπόκριση.

Το ΧΑΚ θα ήθελε να επισημάνει ότι τα πιο πάνω χρηματικά ποσά υπόκεινται σε επιβολή χρεώσεων και πιθανή επιβολή αρνητικών επιτοκίων από τα Τραπεζικά Πιστωτικά Ιδρύματα στα οποία τηρούνται, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο τα ποσά αυτά να μειώνονται. Πρόσθετα, το ΧΑΚ, για αντιμετώπιση των αυξανομένων λειτουργικών κοστών που  προκύπτουν από τη Υπηρεσία αυτή έχει επιβάλει χρέωση 1% ετησίως στα εκάστοτε χρηματικά ποσά που διατηρούνται σε Τραπεζικό λογαριασμό. Το ποσοστό αυτό θα αποκόπτεται από 1η Ιανουαρίου 2021, πέραν των πραγματικών εξόδων του Λογαριασμού (π.χ. τέλος τήρησης Λογαριασμού, αρνητικό επιτόκιο Λογαριασμού) και θα συνυπολογίζεται κατά τον υπολογισμό και την καταβολή στο δικαιούχο του δικαιώματος του, όταν αυτό ζητηθεί. Συνεπώς όταν ο επενδυτής αιτηθεί  την καταβολή του ποσού που του αναλογεί θα του δίδεται το ποσό στο οποίο θα έχουν αφαιρεθεί τα πιο πάνω δικαιώματα / χρεώσεις.

Το ΧΑΚ καλεί ακόμη μια φορά τα ενδιαφερόμενα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για να υποβάλουν έγκαιρα τα αιτήματα τους, ώστε να αποφύγουν να επιβαρυνθούν με πρόσθετα έξοδα και ως αποτέλεσμα να εισπράξουν μειωμένο χρηματικό αντίτιμο σε τέτοιες περιπτώσεις (Αποδοχής Δημόσιας Πρότασης, είτε Δικαιώματα εξαγοράς).


Λευκωσία, 25 Νοεμβρίου 2020

Not Regulated
Filing Date: 25/11/2020 12:24

Back To List