Announcement Variation
Content Languages: 
0077/00033280/el
Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις)
KARYES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD
ΚΑΕΠ - ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Regulated
Filing Date: 09/11/2020 17:44

Back To List