Announcement Variation
Content Languages: 
0239/00031768/el
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε
ΦΣΕΕ - FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

Regulated
Filing Date: 30/06/2020 16:28

Back To List