Announcement Variation
Content Languages: 
0260/00031758/el
Γενική Συνέλευση
RichReach Corporation Public Ltd
ΕΟΜΠΡ - RichReach Corporation Public Ltd
Notice of Annual General Meeting

Η RichReach Corporation Public Ltd (η «Εταιρεία»), με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, με την παρούσα δίνει ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2020 στις 09:00 π.μ., στο επιχειρησιακό γραφείο της Εταιρείας: Λεωφόρος Λάρνακος 61Α, Γραφείο 402, 2101 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος. Επισυνάπτεται η Ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με την ημερήσια διάταξη.

Οποιοδήποτε μέλος εγγεγραμμένο στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας την ημερομηνία αρχείου, θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς συμμετοχής και δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση ορίζεται η 20η Ιουλίου 2020. Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης.

Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του και ο πληρεξούσιος αυτός δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Επισυνάπτεται το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου το οποίο πρέπει να κατατεθεί στο επιχειρησιακό γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Λάρνακος 61Α, Γραφείο 402, 2101 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Η Ειδοποίηση Σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και η Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2019, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://richreachcorp.com/investor-relations/ καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Λάρνακος 61Α, Γραφείο 402, 2101 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος.

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Ειδοποίηση Σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θα ταχυδρομηθεί στους μετόχους.

Not Regulated
Filing Date: 30/06/2020 15:11

Back To List