Announcement Variation
Content Languages: 
0022/00031753/el
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
ΛΟΞΕ - LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
Ελεγμένα Αποτελέσματα 2019 - Η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 16/09/2020 – Δικαιώματα Μελών και Σχετικά έγγραφα

Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε στις 29/06/2020 την Έκθεση Διαχείρισης και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος, την Έκθεση Διαχείρισης και τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας και την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση για το 2019 (“η Ετήσια Έκθεση”) που θα συζητηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που ορίστηκε να συνέλθει 16/09/2020 και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο Golden Bay στη Λάρνακα.

Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα ανακοινωθεί και θα σταλεί εμπρόθεσμα στους Μετόχους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα αποφάσισε να μη προτείνει την καταβολή μερίσματος.

Υπενθυμίζεται στους Μετόχους της Εταιρείας το δικαίωμα, που παρέχεται από το άρθρο 127Β.-(1) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 και τη διάταξη Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, που θα συνέλθει στις 16/09/2020, και υποβολής σχεδίων αποφάσεων. Σχετική αίτηση από Μέτοχο ή Μετόχους που κατέχουν τουλάχιστο 5% των εκδομένων μετοχών (δικαιωμάτων ψήφου) πρέπει να ληφθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 05/08/2020 (τουλάχιστο 42 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης). Το σύνολο των εκδομένων μετοχών της Εταιρείας είναι 35.009.157. Οι διευθύνσεις αποστολής είναι: Τ.Θ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +357 25372282, Ηλεκτρονική: lhh@adamides.com.

Αντίτυπα ολοκλήρου του κειμένου της Ετήσιας Έκθεσης, όπως έχει εγκριθεί και υπογραφεί, διατίθενται από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος όροφος, 3105 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 818444, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, email: lhh@adamides.com) και από τα Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας (Μεσογείου, LordosForestBeach, Block 1, office 1&2&3, 7041 Βορόκλινη, Τ.Κ. 42881, 6503 Λάρνακα, Κύπρος Τηλ.: +357 24 646880, Τηλεομοιότυπο: +357 24 645880, email: reception@lordos.com.cy) και καταχωρείται στις ιστοσελίδες ως συνημμένο στην ανακοίνωση αυτή. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

________________________
Adaminco Secretarial Limited
Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited
Regulated
Filing Date: 30/06/2020 13:41

Back To List