Announcement Variation
Content Languages: 
0206/00031714/el
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Aeonic Securities C.I.F. Plc
ΑΕΟΝ - Aeonic Securities C.I.F. Plc
Οικονομικά Αποτελέσματα για το έτος 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Aeonic Securities C.I.F. Plc (η  «Εταιρεία») με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό  πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού  κοινού ανακοινώνει ότι:

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του με μοναδικό θέμα «Εξέταση και έγκριση των ελεγμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το διάστημα 01/01/2019 έως 31/12/2019» εξέτασε και ενέκρινε τα τελικά  οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η ζημία μετά φόρων για το εν λόγο έτος ανέρχεται σε €17,538.


Οι σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις επισυνάπτονται. Αντίγραφα των Οικονομικών Καταστάσεων θα διατίθενται στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λάιου 6, Anna City Court, Block B, Γρ. 301, 3015 Λεμεσός καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy

Not Regulated
Filing Date: 29/06/2020 18:08

Back To List