Announcement Variation
Content Languages: 
0135/00030519/el
Άλλες Ανακοινώσεις
Επίλεκτος Ενεργειακή Α.Ε
ΕΠΙΕΝ - Επίλεκτος Ενεργειακή Α.Ε.
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (COVID 19) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ/ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση της  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις, τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με τον Κορωνοϊό (COVID-19).

 

 

Attachments:
Not Regulated
Filing Date: 17/03/2020 10:15

Back To List