Announcement Variation
Content Languages: 
0223/00030515/el
Ουσιώδη Μεταβολή της Περιουσιακής Κατάστασης / Κεφαλαιακή Διάρθρωση / Συνεργασίες/Εξαγορές/Συγχωνεύσεις (Αγορά/ Πώληση Σημαντικών Περιουσιακών Στοιχείων/ Δανειακή επιβάρυνση κ.τ.λ.)
R ENERGY 1 (Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ)
ΡΟΕΝ - R ENERGY 1 (Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ)
ΕΞΑΓΟΡΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λευκωσία

                                                                                                                                                   16/3/2020

 

Αγαπητοί κοι/ες,

                            ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

Θέμα: Συμπληρωματική ανακοίνωση για τις εξαγορές του συνόλου των μετοχών των εταιρειών Πολυενεργειακή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, N-WindPower Α.Ε., D-WindPower Α.Ε., S-WindPower Α.Ε., M-WindPower Α.Ε. και L-WindPower Α.Ε. από την Εταιρεία Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε.

 

Η Εταιρεία Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας αλλά και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι η Εταιρεία σύμφωνα με το επιχειρηματικό της σχέδιο και κατόπιν εκτίμησης της Διοίκησης της προτεινόμενης επένδυσης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους πόρους,  προέβη στις προαναφερθείσες εξαγορές με κύριο σκοπό την αξιοποίηση των Αδειών Παραγωγής που έχουν στην κατοχή τους οι εξαγορασθείσες εταιρείες συνολικής δυναμικότητας 33 MW για την κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων.

Εξαγορά εταιρείας κατόχου αδειών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα

Η εταιρεία Πολυενεργειακή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία δεν έχει αναπτύξει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα και η οποία είναι κάτοχος αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής δυναμικότητας 18MW.

Το τίμημα της εξαγοράς ανήρθε στο ποσό των 485.000€ με την άμεση καταβολή μετρητών ύψους 350.000€ κατά την σύναψη της συμφωνίας και το υπόλοιπο των 135.000€ μετά την παρέλευση 16 μηνών. Για το σύνολο του τιμήματος η Εταιρεία έλαβε χρηματοδότηση από εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα.

Εξαγορά εταιρειών κατόχων αδειών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα

Επιπρόσθετα η Εταιρεία προέβη στις παρακάτω εξαγορές:

  1. 100% της εταιρείας N-Wind Power Α.Ε., που ανήκε στην εταιρεία GROVARY Ltd
  2. 100% της εταιρείας D-Wind Power Α.Ε., που ανήκε στην εταιρεία GROVARY Ltd
  3. 100% της εταιρείας S-Wind Power Α.Ε., που ανήκε στην εταιρεία DNCR EPENDYTIKH LIMITED
  4. 100% της εταιρείας M-Wind Power Α.Ε που ανήκε στην εταιρεία STERN FEL CO LIMITED και
  5. 70% της εταιρείας L-Wind Power Α.Ε. που ανήκε στην εταιρεία DARK SEA LIMITED

Οι παραπάνω πέντε εταιρείες αποτελούν εταιρείες ειδικού σκοπού χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα που κατέχουν άδειες παραγωγής αιολικής ηλεκτρικής ενέργειας 5 MW η κάθε μία ήτοι συνολικής δυναμικότητας 15 MW.

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό του 2.425.000€ το οποίο θα καταβληθεί σε μετρητά και αντιστοιχεί σε 2.175.000€ για τις τέσσερις ολικές εξαγορές και 250.000€ για την L Wind Power A.E. Για το παραπάνω τίμημα έχει καταβληθεί η συνολική προκαταβολή των 100.000€ ανά εξαγοραζόμενη εταιρεία (ήτοι 500.000€) και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών έως και την ολοκλήρωση και εφαρμογή σε λειτουργία των μονάδων.  Για το σύνολο του τιμήματος η Εταιρεία έλαβε χρηματοδότηση από εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα.

Άλλες πληροφορίες για τις εξαγορές

Οι εξαγορασθείσες εταιρείες θα λειτουργήσουν σαν ανεξάρτητες νομικές οντότητες (θυγατρική της Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε.). Τυχόν υπεραξία, κέρδος η ζημιά θα προκύψει σε ενδεχόμενη συγχώνευση των θυγατρικών με την μητρική εταιρεία και ο λογιστικός χειρισμός θα είναι σύμφωνος με τα προβλεπόμενα στους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που ακολουθεί η Εταιρεία.

Δηλώνεται ότι οι παραπάνω συναλλαγές έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση (at arm’s length) και δεν σχετίζονται ούτε επηρεάζουν τα συμφέροντα του κυρίου μετόχου, του Γραμματέα ή “καθορισμένου προσώπου” σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 137(3) του Νόμου. Ο κύριος μέτοχος και διευθυντής της εταιρείας ουδεμία σχέση έχει με τους αντισυμβαλλόμενους ή τους μεσολαβήσαντες στην σύναψη της συναλλαγής.

Κατά την ολοκλήρωση της κατασκευής των φωτοβολταϊκών και των αιολικών μονάδων και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας η Εταιρεία προσδοκά επιπρόσθετα ετήσια έσοδα της τάξεως των 3.330.000€.

Τα μη μετρήσιμα οφέλη των παραπάνω εξαγορών  είναι πολύ σημαντικότερα από τα υλικά οφέλη, καθώς κατόπιν της ολοκλήρωσης των έργων η εταιρεία θα ισχυροποιήσει έτι περαιτέρω την θέση της στην αγορά παραγωγής ενέργειας με διασπορά αναφορικά με το είδος (αιολική – ηλιακή) και καθίσταται μία από τις μεγάλες εταιρείες στην αγορά αυτή με ότι αυτό συνεπάγεται σε προοπτικές ανάπτυξης, μελλοντικές συνεργασίες και εξαγορές.

 

Με εκτίμηση,

Για τη Ρ Ενέργεια 1

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

 

Γεώργιος Μ. Ρόκας

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

 

 

Not Regulated
Filing Date: 16/03/2020 19:49

Back To List