Announcement Variation
Content Languages: 
0269/00030505/el
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ)
SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ
ΣΟΛINTOYΣ - SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση και έγκριση των ελεγμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το διάστημα 01/01/2019 έως 31/12/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι θα συνέλθει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.            Εξέταση και έγκριση των Ετήσιων Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων ελεγκτών για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

2.            Καθορισμού ημερομηνίας και τόπου για τη συγκρότηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

 

Τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Regulated
Filing Date: 16/03/2020 17:26

Back To List