Announcement Variation
Content Languages: 
0012/00029939/el
(Άρθρο 18 – Ν.116(Ι)/2005) Δημοσιοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον εκδότη/ συναλλαγών μετόχων που κατέχουν πέραν του 5% στον εκδότη
VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD
ΤΣΙΒ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.

Announcement Fields:
  • Ημερ. Συναλλαγής:
Not Regulated
Filing Date: 13/01/2020 15:53

Back To List