Announcement Variation
Content Languages: 
0100/00029075/el
Άλλες Ανακοινώσεις
DISPLAY ART PLC
ΝΤΙΑ - DISPLAY ART PLC
ANNOUNCEMENT

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ "ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2018"

Not Regulated
Filing Date: 09/10/2019 16:28

Back To List