Announcement Variation
Content Languages: 
0022/00027305/el
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
ΛΟΞΕ - LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
Ελεγμένα Αποτελέσματα 2018 - Πρόταση για Μέρισμα - Η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 19/06/2019 – Δικαιώματα Μελών και Σχετικά έγγραφα

Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε στις 23/04/2019 την Έκθεση Διαχείρισης και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος, την Έκθεση Διαχείρισης και τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας και την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση για το 2018 (“η Ετήσια Έκθεση”) που θα συζητηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που ορίστηκε να συνέλθει την Τετάρτη 19/06/2019 και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο The Golden Bay στη Λάρνακα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα αποφάσισε να προτείνει για έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων την πληρωμή τελικού μερίσματος ύψους €0,03 ανά μετοχή (συνολικού μερίσματος €1.050.275), που αναλογεί σε 8,82% στην ονομαστική αξία της μετοχής και στο 42,18% του κέρδους της Εταιρείας μετά τη φορολογία για το 2018.

Προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Τετάρτη 03/07/2019 Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Δευτέρας 01/07/2019. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 01/07/2019 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 02/07/2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα (ex-dividend). Δικαιούχοι είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων) μέχρι την προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου.

Προτεινόμενη Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος είναι η 17/07/2019. Η ακριβής ημερομηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί.

Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα ανακοινωθεί και θα σταλεί εμπρόθεσμα στους Μετόχους.

Υπενθυμίζεται στους Μετόχους της Εταιρείας το δικαίωμα, που παρέχεται από το άρθρο 127Β.-(1) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 και τη διάταξη Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, που θα συνέλθει στις 19/06/2019, και υποβολής σχεδίων αποφάσεων. Σχετική αίτηση από Μέτοχο ή Μετόχους που κατέχουν τουλάχιστο 5% των εκδομένων μετοχών (δικαιωμάτων ψήφου) πρέπει να ληφθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 07/05/2019 (τουλάχιστο 42 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης). Το σύνολο των εκδομένων μετοχών της Εταιρείας είναι 35.009.157. Οι διευθύνσεις αποστολής είναι: Τ.Θ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +357 25372282, Ηλεκτρονική: lhh@adamides.com.

Αντίτυπα ολοκλήρου του κειμένου της Ετήσιας Έκθεσης, όπως έχει εγκριθεί και υπογραφεί, διατίθενται από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος όροφος, 3105 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 818444, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, email: lhh@adamides.com) και από τα Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας (Μεσογείου, LordosForestBeach, Block 1, office 1&2&3, 7041 Βορόκλινη, Τ.Κ. 42881, 6503 Λάρνακα, Κύπρος Τηλ.: +357 24 646880, Τηλεομοιότυπο: +357 24 645880, email: reception@lordos.com.cy) και καταχωρείται στις ιστοσελίδες ως συνημμένο στην ανακοίνωση αυτή. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

________________________
Adaminco Secretarial Limited
Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited
Regulated
Filing Date: 24/04/2019 08:27

Back To List