Announcement Variation
Content Languages: 
0052/00027302/el
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
COSMOS INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD
ΚΟΣΑ - ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ κατά τη συνεδρίαση του στις 22 Απριλίου 2019 εξέτασε μεταξύ άλλων και ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση για το έτος 2018 που περιλαμβάνει τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του συγκροτήματος και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

  1. Μελέτησε και ενέκρινε ομόφωνα (α) την ετήσια οικονομική έκθεση που περιλαμβάνει τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του συγκροτήματος και (β) τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ως τα συνημμένα.
  2. Καθόρισε τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την 12η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία. 
  3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν τα δεδομένα αποφάσισε να μην εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος.

Σημείωση:

Αντίτυπα με τα πλήρη κείμενα α) της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 2018 που περιλαμβάνει τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του συγκροτήματος και (β) των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 δεν θα σταλούν στους μετόχους αλλά, θα διατίθενται χωρίς επιβάρυνση σε κάθε ενδιαφερόμενο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Λεωφόρος Γρίβα Διγενή αριθμός 46, 1080 Λευκωσία (τηλέφωνο: +357 22796000 φαξ: +357 22022000, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@cosmosinsurance.com.cy)

Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση 2018 και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cosmosinsurance.com.cy) και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).

Regulated
Filing Date: 24/04/2019 09:09

Back To List