Announcement Variation
Content Languages: 
0115/00026537/el
Εισαγωγή Αξιών
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
ΕΤΔ19 - Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Λτδ Δικαιώματα
Έναρξη Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ

                                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοινώνει με βάση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 198.474.712 Δικαιώματα Προτίμησης (Nil–Paid Rights) της εταιρείας «Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ».

Τα Δικαιώματα Προτίμησης παραχωρήθηκαν σε αναλογία 1 Δικαίωμα για κάθε μία μετοχή της εταιρείας. Κάθε εικοσιπέντε (25) Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκούνται θα μετατρέπονται σε δεκαοκτώ (18) πλήρως πληρωθείσες νέες συνήθεις μετοχές με ονομαστική αξία €0,50 και τιμή εξάσκησης €0,70 ανά νέα συνήθη μετοχή. Η περίοδος εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα είναι 15 Φεβρουαρίου 2019 – 7 Μαρτίου 2019.

Η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αρχίσει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών) και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την τήρηση του πιο πάνω Μητρώου στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ.

Οι κωδικοί διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι ΕΤΔ19/ HBR19, το δε ISIN Code τους θα είναι CY0128200116.

Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αρχίσει στις 28 Μαρτίου 2019, εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το σχετικό Μητρώο δικαιούχων που θα κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ, Παράγραφος 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001 (ως έχουν τροποποιηθεί).   


Λευκωσία, 11 Φεβρουαρίου 2019

 

Not Regulated
Filing Date: 11/02/2019 13:08

Back To List