Announcement Variation
Content Languages: 
0123/00025904/el
(Άρθρο 18 – Ν.116(Ι)/2005) Δημοσιοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον εκδότη/ συναλλαγών μετόχων που κατέχουν πέραν του 5% στον εκδότη
ΑΙΧΜΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΧΜΙ - ΑΙΧΜΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
MEMBER OF THE BOARD

MEMBER OF THE BOARD

Announcement Fields:
  • Ημερ. Συναλλαγής:
Not Regulated
Filing Date: 07/12/2018 13:00

Back To List