Announcement Variation
Content Languages: 
0115/00024981/el
Μετάταξη Αξιών
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
ΚΕΑΕ - CPI HOLDINGS PUBLIC LTD
Μετάταξη των τίτλων της εταιρείας CPI Holdings Public Ltd από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά

                                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ανακοινώνει τη μετάταξη των τίτλων της εταιρείας CPI Holdings Public Ltd από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, ενόψει του ότι έχει εκλείψει ο λόγος μετάταξης των τίτλων της εταιρείας μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2017. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση την Παράγραφο 2.2.5 της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί). 

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι οι τίτλοι της εταιρείας θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, λόγω της ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα που διατυπώνει ο ανεξάρτητος ελεγκτής στην Έκθεση του για το έτος που έληξε στις 31/12/2017 καθώς επίσης και λόγω μη τήρησης της ειδικής προϋπόθεσης εισαγωγής και συνεχούς υποχρέωσης αναφορικά με τη διασπορά του μετοχικού της κεφαλαίου.

Οι τίτλοι της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά από την Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Λευκωσία, 14 Σεπτεμβρίου 2018

 

Not Regulated
Filing Date: 14/09/2018 13:45

Back To List