Announcement Variation
Content Languages: 
0126/00022879/el
Απόκτηση ή Διάθεση Ίδιων Μετοχών (σε όριο 5% ή 10%)
Interlife Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών
ΙΝΛΙ - INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Αγορά Ιδίων Μετοχών

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Not Regulated
Filing Date: 12/03/2018 08:51

Back To List