Announcement Variation
Content Languages: 
0126/00022872/el
Απόκτηση ή Διάθεση Ίδιων Μετοχών (σε όριο 5% ή 10%)
Interlife Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών
ΙΝΛΙ - INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Αγορά Ιδίων Μετοχών

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Not Regulated
Filing Date: 09/03/2018 09:14

Back To List