Announcement Variation
Content Languages: 
0115/00021739/el
Ανακοινώσεις ΧΑΚ
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
ΗΚΗΒ - Wellesley Commercial Property Plc (Χρεόγραφα 2025)
Ανακοίνωση Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για την εταιρεία Wellesley Commercial Property Plc

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την απόφαση του για διαγραφή των Ομολόγων της εταιρείας Wellesley Commercial Property Plc, τα οποία είναι εισηγμένα στη Ν.Ε.Α. Αγορά, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ενόψει του γεγονότος ότι τα Χρεόγραφα της εταιρείας αυτής έχουν πρόωρα εξαγορασθεί/ αποπληρωθεί και συνεπώς δεν υφίστανται πλέον.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, τα Ομόλογα της εταιρείας δεν θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο. Η τελική ημερομηνία διαγραφής των Ομολόγων αυτών, θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

 

Λευκωσία, 13 Νοεμβρίου 2017

Not Regulated
Filing Date: 13/11/2017 15:54

Back To List