Announcement Variation
Content Languages: 
0077/00020754/el
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ)
KARYES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD
ΚΑΕΠ - ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΚΑΡΥΕΣ Τελικά Αποτελέσματα

ΚΑΡΥΕΣ Τελικά Αποτελέσματα

Regulated
Filing Date: 10/08/2017 09:06

Back To List