Announcement Variation
Content Languages: 
0115/00019916/el
Ανακοινώσεις ΧΑΚ
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
ΧΑΚ - Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Διορισμός του Προέδρου του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου κ. Μάριου Α. Πηλαβάκη, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Κεντρικών Αποθετηρίων Αξιών (ECSDA)

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

Attachments:
Not Regulated
Filing Date: 19/05/2017 13:15

Back To List