0213/00032123/el
Γενική Συνέλευση
S.N.P Southeast Network Public Ltd
ΣΝΠΜ - S.N.P Southeast Network Public Ltd
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση των αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουλίου 2020

Not Regulated
Filing Date: 28/07/2020 09:31