0115/00028475/el
Μετατροπή Μετοχικού/Δανειακού Κεφαλαίου (Αύξηση/Μείωση/Ακύρωση/ Υποδιαίρεση/ Ενοποίηση κτλ)
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
ΤΟΚΙ - TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Top Kinisis Travel Public Ltd

                                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας Top Kinisis Travel Public Ltd, το οποίο ανερχόταν σε €4.152.083,74 διαιρεμένο σε 12.212.011 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,34, έχει μειωθεί με βάση Δικαστική Απόφαση σε €1.221.201,10, διαιρεμένο σε 12.212.011 μετοχές ονομαστικής αξίας  €0,10.

Η αλλαγή αυτή θα έχει ισχύ από την Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019.
    


Λευκωσία, 9 Αυγούστου 2019

Regulated
Filing Date: 09/08/2019 10:27