0077/00026506/el
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης
KARYES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD
ΚΑΕΠ - ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Regulated
Filing Date: 05/02/2019 15:42