0045/00015267/el
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
LOGICOM PUBLIC LTD
ΛΟΤΖ - LOGICOM PUBLIC LTD
Ελεγμένα Ενοποιημένα Αποτελέσματα 2015 - Πρόταση για Μέρισμα €0,05 ανά μετοχή - Η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 23/06/2016 – Το δικαίωμα βάσει του ά 127Β (1) του Κεφ 113

Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη Συνεδρία του της 31/03/2016 ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση, την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση, τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τους Ελεγμένους Ετήσιους Λογαριασμούς της Μητρικής Εταιρείας για το 2015 (“η Ετήσια Έκθεση”) που θα συζητηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που ορίστηκε να συνέλθει την Πέμπτη 23/06/2016 και ώρα 19:00 στο Hilton Cyprus στη Λευκωσία.

Δεν υπάρχει ουσιώδης απόκλιση μεταξύ της Ένδειξης Αποτελέσματος του 2015 που ανακοινώθηκε στις 26/02/2016 και των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή μερίσματος προς €0,05 ανά μετοχή (14,7% στην ονομαστική αξία της μετοχής) που σε ποσοστό επί των κερδών του έτους αντιστοιχεί σε 34,2%.

Προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Πέμπτη 07/07/2016. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 05/07/2016. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 05/07/2016 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τετάρτης  06/07/2016 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα (ex-dividend). Δικαιούχοι είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων) μέχρι την προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου.

Προτεινόμενη Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος είναι η 22/7/2016. Η ακριβής ημερομηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί.

Υπενθυμίζεται στα μέλη της Εταιρείας το δικαίωμα, που παρέχεται από το άρθρο 127Β.-(1) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 και τη διάταξη Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης και υποβολής σχεδίων αποφάσεων. Σχετική αίτηση από μέλος ή μέλη που κατέχουν τουλάχιστο 5% των εκδομένων μετοχών (δικαιωμάτων ψήφου) πρέπει να ληφθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 12/05/2016 (τουλάχιστο 42 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης). Το σύνολο των εκδομένων μετοχών της Εταιρείας είναι 74.079.600. Οι διευθύνσεις αποστολής είναι: Τ.Θ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +357 25372282, Ηλεκτρονική: log@adamides.com.

Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων ολοκλήρου του κειμένου της Ετήσιας Έκθεσης, όπως έχει εγκριθεί και υπογραφεί, διατίθεται από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (Θέκλας Λυσιώτη 35, EagleStarHouse, 1ος Όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 818444, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282 – email: log@adamides.com) και στα Γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας (Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Τ.Θ.: 23472, 1683 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22 551000, Τηλεομοιότυπο: +357 22 514294 – email: info@lgcom.net) και καταχωρείται στις ιστοσελίδες ως συνημμένο στην ανακοίνωση αυτή. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

___________________
Adaminco Secretarial Limited
Γραμματέας της Logicom Public Limited

 

Attachments:
Regulated
Filing Date: 04/04/2016 07:40