Announcement Variation
Content Languages: 
0014/00032131/el
Γενική Συνέλευση
KEO PLC
ΚΕΟ - KEO PLC
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Not Regulated
Filing Date: 28/07/2020 13:55

Back To List