Announcement Variation
Content Languages: 
0050/00026206/el
Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις)
ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD
ΙΣΕΠ - ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Παραίτηση ελεγκτών

Οι ανακοινώσεις επισυνάπτονται.

Regulated
Filing Date: 08/01/2019 09:37

Back To List