Announcement Variation
Content Languages: 
0051/00026205/el
Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις)
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD
ΑΙΕΠ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Παραίτηση ελεγκτών

Οι ανακοινώσεις επισυνάπτονται.

Regulated
Filing Date: 08/01/2019 09:28

Back To List