Announcement Variation
Content Languages: 
0103/00011312/el
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD
ΚΥΘΡ - K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD
Ελεγμένα Ενοποιημένα Αποτελέσματα 2014 – Στις 24/06/2015 η Ετήσια Γενική Συνέλευση – Δικαιώματα Μελών και Σχετικά έγγραφα

Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε στις 22/04/2015 τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, τους Ελεγμένους Ετήσιους Λογαριασμούς της Μητρικής Εταιρείας και την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση για το 2014 (“η Ετήσια Έκθεση”) που θα συζητηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Τα ελεγμένα αποτελέσματα δεν έχουν ουσιώδη διαφορά από την Ένδειξη Αποτελέσματος που ανακοινώθηκε στις 26/02/2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα αποφάσισε να μη προτείνει την καταβολή μερίσματος.

H Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίστηκε να συνέλθει την Τετάρτη 24/06/2015 και ώρα 18:00 στα Γραφεία της Εταιρείας στη Λεμεσό (Γρίβα Διγενή 38, Άγιος Νικόλαος). Η Ειδοποίηση Σύγκλησης θα ανακοινωθεί και θα σταλεί εμπρόθεσμα στους μετόχους.

Υπενθυμίζεται στα μέλη της Εταιρείας το δικαίωμα, που παρέχεται από το άρθρο 127Β.-(1) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 και τη διάταξη Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, που θα συνέλθει στις 24/06/2015, και υποβολής σχεδίων αποφάσεων. Σχετική αίτηση από μέλος ή μέλη που κατέχουν τουλάχιστο 5% των εκδομένων μετοχών (δικαιωμάτων ψήφου) πρέπει να ληφθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 13/05/2015 (τουλάχιστο 42 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης). Το σύνολο των εκδομένων μετοχών της Εταιρείας είναι 42.450.000. Οι διευθύνσεις αποστολής είναι: Τ.Θ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +357 25372282, Ηλεκτρονική: kyth@adamides.com.

Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων ολοκλήρου του κειμένου της Ετήσιας Έκθεσης, όπως έχει εγκριθεί και υπογραφεί, διατίθεται από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (Θέκλας Λυσιώτη 35, EagleStarHouse, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 818444, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, email: kyth@adamides.com) και από τα Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας (Γρίβα Διγενή 38, Άγιος Νικόλαος, 3722 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 212800, Τηλεομοιότυπο: +357 25 585828, email: info@kythreotis.com.cy) και καταχωρείται στις ιστοσελίδες ως συνημμένο στην ανακοίνωση αυτή. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
 
________________________
Adaminco Secretarial Limited
Γραμματέας της Κ. Kythreotis Holdings Public Limited
Attachments:
Regulated
Filing Date: 23/04/2015 08:24

Back To List